ARTICLE
23
bc00fe0e57d547f18092bdc3e12b1d86
Go back (UPD: 2021-03-23 11:35:37)

CTCB-I certifiering 2020

I början av oktober, på Chalmers Göteborg, hölls CTCB-I:s certifieringskurs i Norden för 
mätspecialister och beställare/granskare/utvärderare av mättjänster för renrum. Certifieringen 
utfördes enligt CTCB-I:s internationella riktlinjer, på två olika nivåer. Ett certifikat på Associate Level 
visar att man förstått teorin bakom renrumsmätningar och kan bedöma och förstå dokumentation 
från sådana mätningar. Ett certifikat på Professional Level intygar att man dessutom behärskar 
mättekniken och självständigt kan genomföra kontroller. I år kom deltagarna från Danmark, Norge, 
och Sverige. 

Posten senast uppdaterad 23 mar 2021 kl. 11:35

51